GEJM

IZLOŽBA RADOVA NASTALIH NA OKUPACIONIM
RADIONICAMA U PRIHVATNIM CENTRIMA U SOMBORU,
ŠIDU I SUBOTICI 2022 – 2023

O PROJEKTU


“Na obali Turske strpali su dvadesetoro ljudi u čamac veličine kreveta. Upalili su im motor i gurnuli u talase Sredozemnog mora. Oko pola noći motor se ugasio, voda je poklapala čamac. Nastala je panika.” 

“U paklu zatvora u Damasku hrana i voda bili su ograničeni, dnevno smo dobijali parče hleba, jednu maslinku i list sira. Hladnoća je samo pojačavala bol od batina koje smo svakodnevno dobijali.” 

“Od Irana do Turske prošli smo tri velike planine, hodali smo neprekidno četrnaest sati po  snegu do kolena.” 

“Osećam se kao da nisam živ. Ne želim da uzmem ništa što mi ne pripada, Želim da završim školu, da radim, da budem koristan član društva bez rata i živim skromno sa svojom  porodicom. Ako dobijem azil u Srbiji, rado bih ovde upisao fakultet.” 

Ovo su samo neke od izjava ljudi koji prolaze kroz našu zemlju u nadi da će obezbediti za sebe i svoju porodicu dostojanstven život. Na stanici “Srbija” zastanu da odmore i krenu na još  jedan GAME. 

Dane pre igre smo provodili zajedno na okupacionim radionicama, trudeći se da im zaokupimo  pažnju nekim lepšim bojama, na trenutak vratimo osmeh, pružimo utočište, skuvamo čaj… 

Kao rezultat našeg rada donosimo vam izložbu sa radovima nastalim na radionicama koje su  se održavale u Prihvatnim centrima Sombor, Šid i Subotica. 

Projekat “Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu” sprovodio se u dve faze.  Prva faza realizovana je u periodu od marta 2022. – januara 2023 i druga od februara – septembra 2023. Cilj projekta je da doprinese smanjenju ugroženosti migranata koji se nalaze u prihvatnim, azilantskim i tranzitnim centrima u Srbiji kroz direktnu humanitarnu pomoć i  obezbeđivanje pristupa psihosocijalnoj podršci organizovanjem okupacionih radionica. 

Projekat realizovala Ekumenska humanitarna organizacija uz
finansijsku pomoć fondacije HEKS/EPER iz Švajcarske. 

GALERIJA